- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -
facebook ครูศศิมา facebook ครูศศิมา facebook ครูศศิมา facebook ครูศศิมา facebook ครูศศิมา facebook ครูศศิมา facebook ครูศศิมา facebook ครูศศิมา

 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟรีสอร์ท
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนภูมิศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
ณ โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ณ โรงแรมรอยอลรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานครฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือและเนตรนารี
สถิติการเข้าชม
AmazingCounters.com